Lotterier Hur allting började Del 1 av 8

• Lotterier finns i många format.

• Tidig historia
• Kinesiska Handynastin emellan 205 och 187 f. Kr.

• Keltiska “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att avvika lott”.

• Iliaden av Homer

• Lotteri som anordnades utav Augustus Caesar.

Lotterier, Lotto och Bingo är som vi alla känner till en form utav spel som innebär annorlunda varianter utav dragningar för tillgängliga ett pris eller vinst.

Dessa typer av dobbel är förbjudna av vissa regeringar, medan övriga stöder den till den grad att de organiserar ett nationellt alternativt statligr lotterie.

Det är vanligt att hitta en speciell grad utav avpassning av lotterier av regeringar eller som i Sverige vari staten innehar absolut att det skall vara ett statligt monopol med dessutom hörande usla utbetalningar till samtliga spelande kunder.
.
I begynnelsen av 20-talet var de flesta former av hasardspel, inbegripet lotterier och bingo, olagligt i flera länder, däribland USA samt flesta delen utav Europa.
Detta förblev så fram sedan övriga världskriget.

På 1960-talet började kasinon samt lotterier dyka upp över hela jorden som ett sätt att generera inkomster utöver skatteintäkter.

Lotterier finns i flera format.

Till exempel kan priset vara ett fixerad belopp i kontanter eller gods.
I detta format finns det risk för arrangören om ett otillräckligt antal biljetter säljs.

Oftare är det så att att prissumman kommer att vara en fixerad procentsats utav intäkterna.
En populär design utav detta är “50-50” draw vari arrangörerna lovar att priset kommer att vara 50% av intäkterna.

Många nya lotterier medger köparna att välja siffrorna på lotten, vilket resulterar i möjligheten av flertal vinnare.

Köp av lotter kan ej förklaras enbart med fastställande baserade på förväntade vinster.
Orsaken är att lotter mestadels kostar mer än oddsen tillgängliga den förväntade vinsten, så ett förväntat värde är i själva verket att inte köpa lotter.

Ändå kan lotteri inköp förklaras utav beslut baserade på förväntad avans med de risker som existerar.

Mer generella modeller baserade på nyttofunktioner definierade på andra fason än lotteriresultat kan också stå för lotteri köp.

Förutom lotterivinster, kan lotter samt bingobrickor ge sina köpare en upplevelse utav spänning, förväntan samt att hänge sej åt tanken eller en fantasi att bli rika.

Om underhållningsvärdet (eller annat icke-monetärt värde) som erhålls genom att spela är tillräckligt högt för en viss människa, så kan ett förvärv utav en lott representera en vinst i den totala nyttan.

I ett sådant fall kan en monetär förlust uppvägas utav den förväntade sammanlagda nyttan utav monetära och icke-monetära avans, som gör köpet till ett rationellt fastställande för den enskilde.

Detta var lite torra fakta, idag över till lotteri och bingo historia
Tidig historia

De första noterade tecknen på ett lotteri är Keno från den kinesiska Handynastin mellan 205 samt 187 f. Kr.

Dessa lotterier tros äga bidragit till att finansiera stora statliga projekt som kinesiska muren.

Från den kinesiska “The Book of Songs” (andra årtusendet f. Kr. ) kommer en direktiv till ett
hasardspel som “teckning av trä”, som i sammanhanget verkar förklara lottning.

Från den keltiska eran, Cornish orden “teulel pren” översätts till “kasta trä” samt betyder “att dra lott”.

Iliaden utav Homer hänvisar till lappar som placerats i Agamemnons kruka för att avgöra vem som skulle kämpa mot Hector.

De första berömda europeiska lotterierna hölls under det romerska riket, framförallt som ett nöje vid middagar.

Varje gäst skulle få en biljett, samt priserna skulle består ofta av tjusiga saker som serviser.
Varje biljettinnehavare skulle vara säker på att vinna något.

Denna art utav lotteri var dock inte mer än en fördelning utav gåvor av rika adelsmän under Saturnalian.
De tidigaste uppgifterna om lotters utbjudande till försäljning är det lotteri som anordnades utav romerska kejsaren Augustus Caesar.
Medlen var för reparationer i staden Rom, samt vinnarna fick priser i form utav artiklar av olika värde.