Lotterier Hur allt började Del 2 av 8

• Första noteringar om lotterier att offerera till salu

• Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som ännu är.

• När det moderna Lotto föddes.

• Frankrike, 1539-1789

• Det första franska lotteriet, detta ansats var ett misslyckande,

• England, 1566-1826

• Dessa mäklare blev snart de moderna börsmäklarna

• Den engelska statens Lottery fanns från 1694 till 1826.

De första noteringarna om lotterier att offerera biljetter till salu med priser i form utav slantar hölls i det 15th århundradet.

Olika städer höll offentliga lotterier att ackumulera in slantar till stadens befästningar och för att assist de fattiga.

Stadens förteckning Gent, Utrecht, och Brygge tyder på att lotterier kan vara ännu äldre.

En post daterad 9 maj 1445 på L’Ecluse hänvisar till att samla in slantar för att bygga murar och befästningar i staden, med ett lotteri på 4304 biljetter samt totala prissumman på 1737 floriner.

I det 17th århundradet var det rätt så standard i Nederländerna att anordna lotterier för att samla in slantar till de fattiga alternativt för att samla in pengar allmän typer utav offentliga användningar.

Lotterier visat sig vara mycket populära och hyllades som en smärtfri form av beskattning.
Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som fortfarande är.

Den första registrerade italienska lotteriet hölls den 9 Januari 1449 i Milano anordnat utav Golden Ambrosian republiken för att bekosta kriget mot republiken Venedig.

Det var i Genua som Lotto blev mycket aktuell.

Folk användes för att satsa på namnet på Stora rådets ledamöter, som samtliga drogs av en oförutsedd med fem av 90 kandidater var sjätte månad.

Denna typ utav spel kallades Lotto alternativt Semenaiu.

När människorna ville satsa oftare än två gånger per år, började de byta ut kandidaternas nickname med siffror samt det moderna Lotto föddes.

Frankrike, 1539-1789

Kung Frans I av Frankrike upptäckte lotterier under sina kampanjer i Italien och beslutade att arrangera ett sådant lotteri i sitt rike för att hjälpa de statliga finanserna.

Det första franska lotteriet, Loterie Royale, hölls i 1539 samt godkändes med edikt.
Detta försök var ett fiasko, alldenstund biljetterna var mycket kostsamma samt de sociala klasser som hade råd med dem motsatte sig projektet.

Under de ett par därnäst århundradena förbjöds lotterier i Frankrike eller, i vissa fall, tolererades enbart med begränsningar.

England, 1566-1826

Även om den engelska regerngen troligen främst experimenterat med lotterier och dylik hasardspel, är det första noterade officiella lotteriet som startades utav furstinna Elizabeth I, år 1566, och drogs i 1569.

Detta lotteri var för att samla in pengar för “reparation av skatter samt stärka riket och sådana don. ”
Varje biljett innehavare vann ett pris, och det totala värdet utav priserna motsvarade de pengar de satsat.
Priser var i form av silver plattor och andra värdefulla råvaror.

Således var lotteripengar staten fått in ett räntefritt kredit till regeringen under de tre år som biljetterna såldes.

Under senare år avyttrade regeringen rätt bit till mäklare, som i sin lycka anlitade agent samt löpare för att sälja dem.

Dessa mäklare blev snart de moderna börsmäklare för annorlunda kommersiella satsningar.

De flesta människor hade ej råd med hela kostnaden för en lottsedel, så mäklare skulle sälja värdepapper i en biljett, vilket resulterade i biljetter som utfärdats med en notering som “sextonde” alternativt “tredje klass. ”

Flera privata lotterier hölls, bland andra för ackumulera in slantar till The Virginia Company of London för att stödja sin bosättningspolitik i Us of america på Jamestown.

Den engelska staten Lottery fanns från 1694 till 1826.

Alltså fanns detta engelska lotterie i över 250 år, tills regeringen under konstant tryck från oppositionen i parlamentet, förklarade ett final för lotteriet 1826.

Detta lotteri hölls till åtlöje av samtida kommentatorer som “den sista kamp spekulanter om allmän godtrogenhet för popularitet till sin sista döende lotteri. “