Glada baby med Bingo i bilen

I AMERIKA kallas det för Roadkill bingo samt det är en bra beteckning på hur ett spel kan få barnen att ha kul och vara upptagna under långa bilturer.

Roadkill bingo är ett spel vari bilderna utav 24 annorlunda djur placeras slumpmässigt i ett rutnät, tryckt på ark eller låda.

När ett utav de selekterade exemplaren av en utav dessa djur syns så markeras detta utav en av spelarna med någon art av skrivdon.

Små pokerchips kan också användas för att beteckna markerade djur, men gupp i vägen gör detta till ett sämre alternativ.

Traditionellt är det bara den första personen som upptäcker djuret som får markera analog bild.

Som i vanlig bingo är syftet med spel att upptäcka en serie utav fem djur som är i samma rad eller kolumn på bingobrickan.

I samma stund som fem i rad uppnås, är spelaren skyldig att skrika “bingo”, bra och tydligt, och spelaren sägs få “fått en bingo. ”

Priser för bingo är symtomatiskt beslutat före påbörjandet av var spelomgång.

Markering av fem djur i rad vars bilder är längs en diagonal på ett kort räknas oxå som en bingo.
Fyra hörn kan oxå räknas som en bingo.

Centret är mestadels fritt, som innebära att inga djur ska upptäckas för att accentuera det.

Bråk samt bråk kan uppstå i baksätet när ett djur är markerat men som inte tekniskt klassificerats som ej borde varit det, och när två besökare samtidigt får Bingo.

Besökare i framsätet innehar en klar fördel, dock behöver föraren få någon annan markera sitt kort.

Modeord bingo

Modeord som nyttjas i bingo är ett bingo-liknande spel vari deltagarna förbereder bingobrickor med slagord och kryssar bort dem när de yttras under en händelse, till exempel ett konferens eller anförande.

Målet med spel är att träffa utav ett predisponerat mängd glosa i rad samt efter att bröla “Bingo! ” (Eller “Skitsnack! “).

Modeord bingo spelas vanligt i tillfällen vari publiken upplever att talaren, i ett ansats att dölja bristen på verklig kunskap, blott sprutar ur sej en massa paroll framför än att ge information eller idéer utav verkligt nytta.

Affärsmöten ledda av inbjudna talare alternativt anmärkningsvärda personligheter från högre opp i löneskalan träffa mestadels som ett bra chans, alldenstund det språk som nyttjas utav dessa ofta har förutsägbara hänvisningar till svårbegripliga affärsidéer, som är perfekt för bruk i skapandet utav bingobrickor med skitsnacksord.

En angelägen andel av spelet är att har modet att faktiskt bröla “Bingo! “.
För att undvika de tillrättavisningar som antagligen skulle bli följden utav det får deltagarna titta på varandra och ickeverbal forma ordet “Bingo”.

En alternativ version kräver att den individ som har uppnått bingo höjer sin hand samt nyttjar ordet “Bingo” inom ramen för en inlägg alternativt be om något.

Ett litet antal exempel på en liten bingobricka med blaja:

Användarcentrerad, klinisk styrning, skalbar, strategisk, milstolpe, förhållande, organisk, bandbredd, riktmärke, tänket.

Modeord Bingo uppfanns 1993 utav Silicon Graphics Principal Scientist Tom Davis, i samarbete med Seth Katz.

Begreppet populariserades utav en Dilbert remsa i 1994, där karaktärerna spelar detta under ett kontorsmöte.

Ett dokumenterat exempel inträffade när Al Gore, då vicepresident i AMERIKA, bekant för sin liberala bruk av olika hypade teknikslagord, talade på MIT: s 1996 examen.

Hackare hade delat ut bingobrickor som innehöll slagord till examensklassen.